GroenWest

GroenWest is een initiatief vanuit de bewoners van de Arnhemse wijken Heijenoord, Lombok en Klingelbeek. Hun doel is de wijken duurzamer te maken op de thema's energie, groen, water en vervoer. Ze vroegen Team Rebel om hulp. We ondersteunen hen als procesbegeleiders bij het professionaliseren van hun organisatie en het realiseren van hun ambitie: in 2030 energieneutraal. 

Op dit moment richten we de coöperatie GroenWest op en doorlopen we samen het proces om een buurtinitiatief in een juridische vorm te gieten. Daarnaast komen er elektrische deelauto's in de wijk en worden huizen verduurzaamd. Ook zijn we bezig met het onderzoeken van een alternatief voor de warmtevraag die bij een aardgasloze wijk hoort.  

GroenWest is een wijk van de toekomst en valt hiermee onder het Gelders Energieakkoord. Team Rebel schakelt met de gemeente Arnhem en andere relevante stakeholders. 

Impact project

1
buurtinitiatief gesteund
6
projecten