Wat wij bieden

Geïnspireerd door onze projecten en onze manier van werken? Wil je samen met Team Rebel aan de slag? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten waar we ons steentje aan bij kunnen dragen. Hieronder vind je een overzicht van wat wij aanbieden gesorteerd op doelgroep.

Nutsbedrijven zoals netbeheerders

Binnen de energietransitie liggen mooie uitdagingen. Team Rebel biedt de volgende ondersteuning:

  • Faciliteren van processen op wijkniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toewerken naar een gasloze wijk door in een vroegtijdig stadium het gesprek op te starten met alle betrokkenen in het gebied.
  • Het testen van producten en diensten zodat deze helemaal aansluiten bij de vraag (co-creatie).
  • Wil je jouw werknemers uitdagen om op een andere manier te kijken naar een gebied en wat er speelt? Door onze workshop Sociale Innovatie worden zij op een speelse manier geprikkeld om uitdagingen als kansen te zien en op die manier te ervaren welke voordelen dit allemaal kan bieden. Team Rebel begeleidt jouw team gedurende een halve dag om tot nieuwe inzichten te komen als groep.

Lokale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen

Steeds meer verantwoordelijkheden worden naar lokale overheden overgeheveld. Dit vraagt om nieuwe activiteiten en rollen. Team Rebel merkt dat in de praktijk gemeenten, provincies en waterschappen niet altijd weten hoe ze nu het best in verbinding staan met hun bewoners. Team Rebel kan hierin ontzorgen door:

  • Inzicht te verstrekken welke thema’s leven in een gebied;
  • Een sterk lokaal netwerk uit te bouwen waarin zowel bewoners, ondernemers als andere relevante partijen voor het gebied aanwezig zijn;
  • Ondersteuning in communicatie naar de wijk;
  • Ondersteuning in het op gang brengen van een beweging lokaal;
  • Het faciliteren van besluitvorming in grote groepen zoals een wijk;
  • Het faciliteren van wijkprocessen waarbij de bewoners en gebruikers van het gebied zelf eigenaar blijven;
  • Het ontwikkelen van producten en diensten die aansluiten bij de lokale behoefte.
  • Wil je jouw werknemers uitdagen om op een andere manier te kijken naar een gebied en wat er speelt? Door onze workshop Sociale Innovatie worden zij op een speelse manier geprikkeld om uitdagingen als kansen te zien en op die manier te ervaren welke voordelen dit allemaal kan bieden. Team Rebel begeleidt jouw team gedurende een halve dag om tot nieuwe inzichten te komen als groep.

Bedrijven en ondernemers

Wil je graag meer impact hebben en als een social enterprise aan de slag? Maar weet je niet hoe? Team Rebel kan jouw organisatie op de volgende manieren helpen:

  • Ondersteunen van verandertraject door methode Spiegelen: hoe ziet jouw omgeving jouw bedrijf op dit moment? Wat is jouw bestaansrecht? Waar moet jouw organisatie naartoe bewegen om een echte social enterprise te zijn? Welke producten en diensten horen hierbij?
  • Wil je jouw werknemers uitdagen om op een andere manier te kijken naar de samenleving en context waarin jouw bedrijf actief is? Door onze workshop Sociale Innovatie worden zij op een speelse manier geprikkeld om uitdagingen als kansen te zien en op die manier te ervaren welke voordelen dit allemaal kan bieden. Team Rebel begeleidt jouw team gedurende een halve dag om tot nieuwe inzichten te komen als groep.

Wijken en bewoners(groepen) met ideeën en ambities

Heb jij een goed idee over hoe jouw wijk duurzamer kan worden, maar weet je niet helemaal hoe je dit idee concreet kan realiseren? Team Rebel ondersteunt bewoners om hun ideeën verder te brengen door hulp in het concreet worden, slimme verbindingen te creëren en lokaal een beweging te organiseren. Dit gebeurt natuurlijk op zo’n manier dat jullie zelf eigenaar blijven.

Tarieven
Team Rebel is een onderneming zonder winstoogmerk. Dat houdt in dat we voor onszelf een loon willen verdienen en wat extra budget om in de projecten aan de slag te gaan. We beseffen dat we voor onze diensten geen geld kunnen vragen aan wijken of individuele bewoners. Daarom werken we volgens het principe dat de organisaties die profijt halen uit het werk dat wij doen, onze factuur betalen.

Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Dan nemen we jouw vraag in alle rust door en bekijken we samen de verschillende mogelijkheden.