Senegal

Dit project begint met de liefde tussen Antje en Ensa. De Nederlandse Antje ontmoette Ensa tijdens een vakantie in Senegal. Ze werden tot over hun oren verliefd. Vele jaren later zijn ze nog steeds samen en leven ze de ene helft van het jaar in Nederland en de andere helft in Senegal. In Nederland is Antje betrokken bij een groep actieve zzp-ers die regelmatig met z’n allen naar Senegal gaan. Tijdens een van deze tripjes ontdekten zij dat er een probleem was bij het lokale waterbedrijf en dat een deel van het dorp niet aangesloten was op het energienet van Senelec. Via via kwam de vraag of we hier niet zouden kunnen helpen bij Team Rebel terecht.

Om te achterhalen wat er precies aan de hand was reisden we samen met technische collega’s af naar Senegal. Om te voorkomen dat we veredelde ontwikkelingswerkers zouden worden besloten we alles wat we hadden gehoord overboord te gooien en open in gesprek gaan met de dorpelingen en de mensen van Senelec en het waterbedrijf. Gaandeweg ontdekten we dat er, in tegenstelling tot wat wij Nederlanders verwachtte, geen behoefte was aan schoon (betaald) drinkwater via het waterbedrijf. De waterputten voldeden prima. Wel was er behoefte aan elektriciteit voor verlichting, televisie. Dit kwam naar voren tijdens de gesprekken met de mensen en bleek uit de doorgetrokken stroomkabels vanaf het huis dat wel aangesloten was op het net.

Wat opviel was dat veel mensen kapotte zonnepanelen op hun dak hadden liggen, zo constateerden wij een behoeft aan kennisdeling over zonne-energie/batterijen. Dit wetende bedachten we een plan. Een stagiair ging een aantal maanden naar Senegal om een lesprogramma op te zetten samen met Senegalese onderwijsinstellingen en daar parallel aan werden de eerste vier solar energiesystemen op daken van vier huizen gelegd. Belangrijk onderdeel van het plan was om een sleutelnetwerk op te bouwen van lokale mensen, zodat wij zelf slechts pionnen zijn in een zelfsturend systeem. Kader werd onze belangrijkste sleutelfiguur. Hij regelde betalingen, reparaties, alles. Toen onze stagiair terug kwam waren er vier energiesystemen en een lokale organisatie.

Na het eerste jaar waren de zzpers erg geïnteresseerd om het project over te nemen. Tot de dag van vandaag zijn zij aan de slag om meerdere energiesystemen te helpen realiseren met de bewoners als eindverantwoordelijken.