Buurtbatterij

In het Noord Hollandse plaatjes Rijsenhout staat sinds kort een grote batterij. De batterij slaat de opgewekte zonne-energie op van 35 bewoners. Het is een uniek project waarbij mensen geholpen worden energie te besparen én waarbij onderzocht wordt hoe we in Nederland het beste om kunnen gaan met zonnestroom die door mensen zelf wordt opgewekt.

Team Rebel helpt initiatiefnemers Tegenstroom, Alliander en Lyv om te kijken wat de buurtbewoners zelf eigenlijk van de batterij vinden. Dit deden we door (batter)IJSJES uit te delen en het gesprek aan te gaan aan de hand van een enquête.