Het wiel

wiel0.jpg

Team Rebel gebruikt bij complexe samenwerkingen het Wiel. Hier leggen we je uit wat dit concept betekent.

Het volgende heb je altijd nodig:

wiel 1.jpg

De juiste mensen: dit zijn vertegenwoordigers van organisaties of van een buurt met een gedeelde droom

De as van het wiel: deze symboliseert de gedeelde droom, en dus het gezamenlijke belang waar al de partijen zich toe verbinden

Een band: zorgt voor een relatie

wiel2.jpg

Stap 1 bestaat uit het samenbrengen van de juiste mensen bij de juiste wens. Deze mensen vertegenwoordigen verschillende partijen uit onze samenleving, denk hierbij bijvoorbeeld aan buurtbewoners, ambtenaren, ondernemers en academici. Niet alle partijen moeten volledig hetzelfde belang hebben, het uiteindelijke doel kan verschillen. Echter: het wiel heeft enkel kans op slagen als er een gedeeld belang bestaat waar alle initiatiefnemers volledig achter staan. Team Rebel helpt bij het ontdekken en samenbrengen van de juiste partijen, en het zoeken naar “de as”.

wiel 3.jpg

In stap 2 worden duidelijke afspraken gemaakt over rollen, taken, verantwoordelijkheden, financiën etc. Het is cruciaal dat iedereen deze afspraken kent, en dat iedereen even belangrijk is in dit traject. Iedere spaak van het te vormen wiel is even groot. Alleen zo vorm je een mooi rond wiel dat snel kan rollen. Er moeten ook voldoende spaken zijn om het wiel te stutten. Gedurende het hele proces is “een spaak” altijd vrij om te gaan, en nieuwe spaken zijn altijd welkom. Een spaak moet wel stevig genoeg zijn, dit wilt zeggen dat hij het gemaakte commitment moet kunnen waarmaken. Zo niet, breekt de spaak en blijkt dat er een vervanger gezocht moet worden. Team Rebel helpt bij het afstemmen van afspraken en het bouwen van een stevig wiel.

wiel 4.jpg

Tenslotte verbindt “de band” de spaken aan de as. Een band tussen mensen is de relatie die mensen met elkaar hebben. Deze band is de lijm die het kwetsbare geheel aan elkaar smeedt en ervoor zorgt dat het wiel kan gaan rollen en concrete resultaten geboekt kunnen worden. Team Rebel is de band.