De Oasis Game

De Oasis game is bedacht door een groep architecten uit Brazilië. Zij vonden het gek dat ze gebouwen ontwierpen, maar dat ze niet in gesprek gingen met de mensen die er zouden gaan wonen.  Ze besloten dit anders te doen en ontwierpen de Oasis Game. Een manier om ideeën uit een wijk/organisatie op te halen en te realiseren. Tijdens de game doorloop je de volgende zeven stappen.

1. De Waarderende blik: je begint met het leren zien van bestaande schoonheden in een omgeving. Waarderen wat er is en niet naar wat er niet is, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar plekken waar creativiteit van de bewoners zich manifesteert.

2. Het opbouwen van relaties: nadat de schoonheden zijn ontdekt, volgt een gesprek hierover met bewoners. Hierbij wordt gezocht naar ‘de mens’ in de buurman. Ook wordt ontdekt hoe zijn kracht in te zetten is voor de buurt. Het samenwerken aan een betere leefomgeving is namelijk leuker als je daarbij het beste van jezelf in kan brengen.

3. Het vinden van een gezamenlijke droom: in gesprek met bewoners over hun dromen voor zichzelf en de buurt. De nadruk wordt gelegd op wat er is en niet op wat er niet is, oftewel we denken vanuit dromen en niet vanuit problemen. Als mensen abstract dromen (veiligheid, meer spelen), proberen we dit concreet te maken (schommel, ontmoetingsplek, meer kleur ). Het doel van deze fase is het omschrijven van dromen voor de wijk, het vinden van talenten en fysiek inzetbare middelen om de droom te kunnen realiseren.

4. De droom ontwerpen: alle buurtbewoners zijn uitgenodigd om samen, tijdens een interactieve avond, de collectieve droom te kiezen en uit te werken. De creativiteit van het collectief wordt gebruikt om tot de ultieme droom van de gemeenschap te komen en vervolgens wordt de droom in subgroepen ontworpen en op schaal nagemaakt. De deelnemers maken uiteindelijk één definitief model.

5. Samen aan de slag: samen met buren, professionals en vrijwilligers gaan we bouwen, klussen en verven. Er wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale talenten en materialen. Als bewoners hun eigen ideeën tot uitdrukking kunnen brengen, zal een spectaculair eindresultaat ontstaan dat ieders verwachtingen overtreft. Tevens wordt er een feestje van gemaakt.

6. Samen vieren: vergeet nooit te vieren wat je bereikt hebt! Stilstaan bij het gezamenlijke resultaat en de uitkomsten van de gezamenlijke inzet vieren met het benoemen van de resultaten, muziek, eten en drinken.

7. Samen door: in deze fase krijgen bewoners de tools om met dezelfde energie en spirit zelf nieuwe initiatieven te ontplooien. Er wordt doorgebouwd op het versterkte zelfvertrouwen en de opgebouwde collectieve energie.

Wil je zelf aan de slag met de Oasis Game? Neem contact met ons op dan brengen wij je in contact met onze vrienden van ELOS.