Bouwblokken

Ga niet een gebied in met oplossingen die je al kent! Keep your eyes and mind wide open. Om een goed beeld te krijgen van een gebied te krijgen gebruiken wij de onderstaande bouwstenen. Doel van deze bouwstenen is om een gelijkwaardige en integrale samenwerking te starten.

Bouwsteen: Omgevingsfoto & wijkanalyse ‘De reis start met een vraag, niet met een antwoord of een oplossing’ Voordat je de wijk in gaat is het van belang om goed in kaart te brengen, wie de wijk is (identiteit), hoe de wijk ademt (dagelijkse gang van zaken) en wat de wijk een wijk maakt (sociale structuur). Je maakt een foto van de huidige situatie.

Bouwsteen: Sociale Allianties. Hierbij wordt er invulling gegeven aan de wijkholdermanagement, waarbij er gezocht wordt naar partners om sociale allianties aan te gaan. Dit zijn partners die ook verbinding zoeken op lokaal niveau. Het doel van deze partnership is om samen met bewoners een ecosysteem te vormen, waardoor er weer natuurlijke verbindingen en nieuwe samenwerkingen ontstaan die maatschappelijke meerwaarde creëren op wijkniveau.

Bouwsteen: Buddy in de Wijk ‘De kracht van het samen doen en delen is het nieuwe bezitten’ De voorbereidingen achter de schermen zijn voltooid. Vanuit de wijkanalyse en wijkholdermanagement wordt gekeken naar een buddy die kan helpen om concrete invulling te geven aan de communicatiestrategie.

‘Welke taal spreek jij? Deze bouwblok is om een heldere communicatie op te starten over de activiteiten naar de wijk en andere geïnteresseerden. Het is handig om na te gaan welke communicatiekanalen er al aanwezig zijn in de wijk om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Wellicht is er al een wijkkrant, of worden er via de gemeente brieven verspreid? Kijk ook naar online kanalen zoals facebookpagina’s en twitter accounts. Zit er in de buurt een freelancer die zich hiervoor wilt inzetten? Ga dan zeker eens met die persoon praten! Gebruik maken van wat er in de wijk is heeft altijd de voorkeur boven iets uit te besteden.

Bouwsteen: De wijk in… ‘In contact met meningen van mensen’ Het wijkgesprek met de bewoners en gevestigde bedrijven wordt in deze fase opgestart. Het verhaal dat je naar de bewoners/ gevestigde bedrijven wilt vertellen moet heel helderen concreet zijn.. Welke partijen zitten in de Sociale Alliantie en wat bieden ze? Wie zijn de ‘verbinder’ en de buddy? Wat is de oproep naar bewoners/ gevestigde bedrijven toe? Met wie kunnen ze hun ideeën delen? Het is handig om in deze fase een eerste bijeenkomst aan te kondigen waar het traject officieel van start gaat.

In deze fase moet er veel reuring ontstaan. Het doel is de bewoners en gebruikers van de wijk te informeren, te prikkelen en aan te zetten om eens een keer langs te komen en deel te nemen aan een activiteit. Het is cruciaal dat je geen oplossingen bedenkt, maar mogelijkheden toereikt. Bewoners/ gevestigde bedrijven worden uitgenodigd om mee te doen, zowel offline (op vb. een buurtfeest of bewonersavond) en online (vb. online kunnen stemmen op bepaalde ideeën). Er worden allerlei ideeën opgehaald, en er wordt gezocht naar “wijkkampioenen”. Wijkkampioenen zijn actieve bewoners/ gevestigde bedrijven die zelf een idee willen trekken, en in staat zijn andere buurtbewoners te betrekken.

Bouwsteen: Van verbinden naar samenwerken ‘Klein wordt het nieuwe groot’. Rondom ideeën kan je partijen aan elkaar verbinden die in staat is om samen met bewoners/ gevestigde bedrijven het idee om te zetten in een buurtjuweel. Wellicht matcht het idee met de doelen van een partij binnen de Sociale Alliantie? Of kunnen bewoners/ gevestigde bedrijven onderling aan elkaar gekoppeld worden. Daar houdt het natuurlijk niet op.

De ervaring leert ons dat het in bepaalde gevallen moeilijk is om uit de idee-fase door te evolueren naar een samenwerkingsfase waar echt iets in gebeurt. Het gevaar schuilt erin dat partijen willen blijven doorpraten en doordenken op een bepaald onderdeel, of dat uiteindelijk iedereen een beetje afwachtend in de film zit. Het is namelijk best spannend om te pionieren, en je weet op voorhand nooit heel goed wat nu echt de uitkomst wordt van wat je opstart. We merken dat hier drempels liggen.

Wil je meer weten over dit proces of samen met ons een ontwerp maken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!